Bùi Thanh Nga has contacted you at 23/01/2019 06:53:09

Mình đang có dự định sẽ chiếu quảng cáo trên bảng điện tử. Qua tìm hiểu thì mình biết được tòa nhà có dịch vụ này và vị trí địa lý cũng rất thích hợp. Vậy nên mình muốn hỏi về giá cả cũng như các điều kiện để có thể sử dụng dịch vụ này của tòa nhà ạ. Cảm ơn.