Ha Bui has contacted you at 17/07/2019 06:44:04

Chào Ban Quản lý Tòa nhà AB,

Cho mình hỏi làm sao để có thể đăng ký gửi xe tháng ở tòa nhà được ạ?

Xin cảm ơn.
Ha Bui