Nhung Le has contacted you at 28/10/2019 08:46:44

Tôi là Nhung đến từ Công ty TBS Việt Nam (The Body Shop), tôi muốn xin thông tin về giá cũng như quy định về việc hợp tác sử dụng bảng hiệu LED (Billboard) bên ngoài toà nhà.
Mong nhận được phản hồi từ ABTower Team.