Trương Thị Hà Phương has contacted you at 08/10/2018 05:15:09

Chào bạn
Bên mình muốn dùng bảng led của AB Tower để chạy vcr cho nghệ sĩ. Thời gian diễn ra vào cuối tháng 12 năm nay. Mong bạn xem xét và hồi âm chấp nhận lời đề nghị này.
Cảm ơn