Văn Quế Anh has contacted you at 10/05/2019 03:14:40

Bên em đang có nhu cầu thuê một văn phòng với đầy đủ tiện nghi, setup cho tối đa 25 người, vui lòng cung cấp thông tin dịch vụ hiện có bên phía công ty giúp em theo nhu cầu trên với ạ, thanks.

Best Regards
VAN QUE ANH
Admin Executive
+ 84 9335 23617
Company: Applied Mesh Pte Ltd