ĐỊA CHỈ & THÔNG TIN

Phòng Sales và Marketing

Lầu 15, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai,
Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

T:+84 28 3827 3673 – F:+84 28 3827 3675
E: www.abtower.vn

Bà Bùi Thị Minh Lệ

Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà

E: minhle@abvietnam.com
T: 0908. 04.29.27

Bà Sou Trần Thế Anh

Giám Đốc Tòa Nhà

E: anh.stt@abvietnam.com
T: 0933.53.45.66

Liên Hệ