CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Với chúng tôi, con người là giá trị cốt lõi của A&B Tower. Chúng tôi hiểu rõ sự phát triển của A&B là nhờ nỗi lực của tất cả các thành viên đến từ các quốc gia, các nền văn hóa khác nhau với những kỹ năng và kiến thức phong phú. Chúng tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ đạt được thành tựu tốt nhất khi tham gia cùng chúng tôi và trở thành một phần trong sự thành công và phát triển của toà nhà.

Vui lòng nộp hồ sơ theo địa chỉ:
A&B Tower, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Email: minhle@abvietnam.com

CƠ HỘI HIỆN TẠI

ADMINISTRATION TEAM

FINANCE TEAM

SALE & MARKETING TEAM

FOOD & BEVERAGE

ISLAND BAR

RECREATION TEAM