Nguyễn Văn Quân has contacted you at 09/04/2019 14:25:20

Sắp tới bên mình có tổ chức một cuộc thi có tầm quy mô khá lớn. Không biết bên các bạn có phòng tổ chúc nào dành cho số lượng khách từ 250-300 người không ạ? Nếu có thì cho mình xin bảng giá để khảo sát nhé.
Cảm ơn !!!