Thái Bảo Nguyễn has contacted you at 01/08/2021 14:40:15

Xin chào ban quản lý tòa nhà ạ,
Nay em muốn xin phép ban quản lý có thể cho em xin bộ hồ sơ xây dựng tầng 24 và 25 để em làm đồ án Tốt nghiệp có được không ạ? Nếu được thì em xin phép được cảm ơn trước.
Xin cảm ơn