Thu Hằng has contacted you at 25/11/2019 02:33:32

Tôi đang tìm 1 rooftop bar để tổ chức tiệc với quy mô 80 người. Hy vọng sớm nhận đươc báo giá vào mail đăng ký trên. Cảm ơn!